Ga naar inhoud
nl
Dromenwinkel

Algemene Voorwaarden Spaarsysteem

Hier leest u de Algemene Voorwaarden van het Dromenwinkel Droompunten Spaarsysteem.

Algemene voorwaarden Dromenwinkel Droompunten Spaarsysteem

 

Artikel 1 – Dromenwinkel Droompunten Spaarsysteem

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die de Dromenwinkel verleent aan consumenten die gebruik maken van het Dromenwinkel Droompunten Spaarsysteem (Hierna:“DDS”).

Met behulp van het DDS kunnen consumenten bij hun aankopen bij de Dromenwinkel verzilverbare elektronische punten (Droompunten) sparen. Het DDS wordt beheerd door Dromenwinkel.

Artikel 2 – Toepassing algemene voorwaarden

De consument die gebruik maakt van het DDS verklaart zich na uitreiking van deze algemene voorwaarden bekend met de inhoud en akkoord met de toepassing hiervan.

Artikel 3 – Deelname

Een consument kan deelnemen aan het DDS door het aanmaken van een account op de website van Dromenwinkel. Deelname is gratis en verplicht tot niets.

Artikel 4 – Spaarkaart

Deelname aan het DDS is na het aanmaken van het account (een digitale klantenkaart) geheel automatisch en gratis. U hoeft geen fysieke papieren of plastic “Spaarkaart”, “Klantenkaart” of “Spaarpas” te kopen. De Droompunten worden automatisch bijgehouden op uw digitale klantenkaart, in de beveiligde omgeving van uw account bij Dromenwinkel. U kunt uw Spaarpas dus niet verliezen en anderen hebben geen toegang tot uw gegevens en uw Droompunten saldo.

Artikel 5 – Verzilvering elektronische punten

De Droompunten die consumenten in het kader van het DDS sparen kunnen bij Dromenwinkel worden verzilverd tegen geschenken, het bedrag van aankopen in de webwinkel, maar nooit in een bedrag in contanten. 

De Droompunten die worden verzilverd in ruil voor geschenken of (korting op) aankopen in de webwinkel dienen het benodigde aantal punten voor het betreffende geschenk of de aankoop te bevatten. Het aanbod van geschenken is onder voorbehoud van beschikbaarheid en kan van tijd tot tijd zonder vooraankondiging worden gewijzigd, evenals het aantal benodigde Droompunten voor de diverse verzilveringsmogelijkheden. 

Hiervoor kunt u altijd de website van Dromenwinkel raadplegen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Dromenwinkel S.R.O. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, vermeend verlies of gemiste voordelen door deelname aan het DDS.

Artikel 7 – Wijzigingen DDS

Dromenwinkel S.R.O. is gerechtigd het DDS geheel of gedeeltelijk te wijzigen. 

Deze wijzigingen zullen namens Dromenwinkel tijdig en duidelijk bekend worden gemaakt aan de consument op de website van de Dromenwinkel of in Nieuwbrieven.

Artikel 8 – Beëindiging DDS

Dromenwinkel S.R.O. is gerechtigd het DDS te beëindigen. Indien Dromenwinkel het DDS beëindigt, zal hiervan drie maanden voor beëindiging in de webshop van Dromenwinkel mededeling worden gedaan aan de consument, tenzij bijzondere omstandigheden een kortere aankondigingstermijn noodzakelijk maken.

Droompunten kunnen gedurende een periode van drie maanden na de aankondiging van de beëindiging van het DDS verzilverd worden in de dan beschikbare cadeaus of kortingen.

Artikel 9 – Inlichtingen

De consument kan inlichtingen met betrekking tot het DDS verkrijgen bij de klantenservice van Team Dromenwinkel. Bij voorkeur door het sturen van een e-mail naar info@dromenwinkel.com. Onze klantenservice is op werkdagen tussen 08:30 en 12:30 ook telefonisch te bereiken onder nummer 085 – 750 62 62 (NL).

Artikel 10 – Correspondentie

Correspondentie verband houdende met het DDS, dienen te worden gericht ter attentie van Dromenwinkel SRO, Velflíkova 1428/4, 160 00 Praag, Tsjechië onder vermelding van ‘Dromenwinkel Droompunten Spaarsysteem’ of vie een email aan: info@dromenwinkel.com 

Adreswijzigingen dient u zelf actueel te houden in uw account, dat eenvoudig te wijzigen is in de “Mijn account” pagina op de website www.dromenwinkel.com

Artikel 11 – Persoonsgegevens

De gegevens die door de consument aan Dromenwinkel in het kader van deelname aan het DDS worden verschaft, worden opgenomen in een geautomatiseerd databestand. Dit bestand is een persoonsregistratie in de zin van de huidige Wet Persoons-registratie (AVG) en elke verwerking die met de daarin opgeslagen persoonsgegevens wordt uitgevoerd is onderworpen aan de bepalingen van de (toekomstige) Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dromenwinkel zal deze gegevens strikt vertrouwelijk opslaan en nooit aan derden verstrekken. Op uw verzoek zal uw account inclusief uw historische gegevens steeds per direct definitief worden verwijderd, u kunt dit ook altijd zelf doen in de “Mijn account” sectie op de website.

 

Artikel 12 – Geschil over toegekende punten

Het aantal toegekende Droompunten is altijd door een consument te raadplegen in de beveiligde sectie “Mijn account” op de website van Dromenwinkel. 

Klachten over het aantal toegekende (of bij verzilvering afgeboekte) Droompunten kunnen per email of brief worden gemeld bij de in artikel 9 genoemde klantenservice of aan info@dromenwinkel.com. Een medewerker van de klantenservice zal met de consument evalueren of het aantal gespaarde Droompunten correct is en zo niet, welk aantal Droompunten daarvoor dan in de plaats treedt. Betreffende medewerker baseert zich daarbij op het namens Dromenwinkel beheerde geautomatiseerde puntenbestand, dat in deze bindend is.

 

Artikel 13 – Bestellingen cadeaugids/cadeaushop

De prijzen worden vermeld in Droompunten. Alle prijzen in de gids en op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De levertijd van de artikelen is twee weken (mits op voorraad). Indien de besteding een fysiek item is zal dit cadeau worden afgeleverd samen met de eerstvolgende bestelling bij Dromenwinkel en Dromenwinkel rekent daarvoor geen verzendkosten indien de dan bestelde artikelwaarde boven de €75,00 is.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op de Diensten die namens Dromenwinkel in het kader van het DDS worden aangeboden aan de consument is het Tsjechisch recht van toepassing.

Versie februari 2023

Inloggen
Vul hieronder uw e-mail en wachtwoord in om in te loggen.
Account aanmaken
  • Sneller bestellen; uw gegevens worden automatisch ingevuld
  • Inzicht in alle eerdere bestellingen en facturen
  • Automatisch op de hoogte van alle acties, nieuws en tips
  • Spaar automatisch Droompunten voor interessante kortingen en unieke cadeaus
Account aanmaken