Telefoonnummer: +32 2808 2967

Actie: “Trouwe klantenactie Moederdag 2019” 

Actievoorwaarden

Algemeen

 • De campagne “Moederdag 2019” wordt georganiseerd door Dromenwinkel BVBA.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie van Dromenwinkel. 
 • Dromenwinkel behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Dromenwinkel.
 • De actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen (zie https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/).

Deelname

 • Iedereen die in de actieperiode een product bij Dromenwinkel bestelt doet automatisch mee met de actie. Indien u niet wenst deel te nemen kunt u dat kenbaar maken en daarmee sluit Dromenwinkel u uit van deelname. Indien u een prijswinnaar wordt u persoonlijk vooraf door ons geïnformeerd en kunt u alsnog kenbaar maken niet te willen deelnemen aan de actie, Dromenwinkel zal dan een andere deelnemer selecteren. 
 • In navolging op het voorgaande is deelname automatisch, maar niet verplicht.
 • Deelnemer heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België. 
 • Deelnemer is meerderjarig.
 • Dromenwinkel kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens Dromenwinkel.
 • De winnaars worden door Dromenwinkel geselecteerd.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De campagne

 • De campagneperiode loopt vanaf maandag 6 mei 2019 t/m maandag 13 mei 2019.
 • Meedoen met de actie kan vanaf maandag 6 mei 2019 t/m maandag 13 mei 2019.
 • Dromenwinkel benadert de winnaars in de week 20 (13-19 mei 2019) en stelt hen op de hoogte van de prijs.
 • Na contact met de winnaars worden de namen van de winnaars publiekelijk bekend gemaakt via de website en/of de nieuwsbrief van Dromenwinkel.

De prijs

 • Dromenwinkel kiest 10 winnaars die elk één prijs winnen. 
 • De prijs wordt één keer beschikbaar gesteld.
 • De prijs komt niet in aanmerking voor kansspelbelasting en valt onder de wettelijke grens van €449,- die door de belastingdienst is vastgesteld.
 • De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • De voorwaarden van Topbloemen zijn van toepassing op het inwisselen van de bloemenbon.

Persoonlijke gegevens

 • Door deelname geeft deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door Dromenwinkel. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor correspondentie over de prijs van deze actie.
 • Dromenwinkel mag de persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de kanalen van Dromenwinkel en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 • Dromenwinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie.

Slotbepaling

 • Wijzigingen, kennelijke typ- en zetfouten zijn voorbehouden. 
 • Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing.
 • Vragen, klachten of opmerkingen? Stuur een mail naar info@dromenwinkel.com onder vermelding van “Dromenwinkel Moederdag actie 2019”