Ga naar inhoud

De fytoestrogenen van Hop en borstkanker

Op het gebied van borstkanker is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de rol van fyto-oestrogenen in de ontwikkeling of juist remming van borstkanker. Deze plantaardige stoffen hebben een structuur die lijkt op 17bèta-oestradiol. Hoe het werkt is nog niet volledig opgeklaard. Fyto-oestrogenen hebben op meerdere plekken en op meerdere manieren effect. In vitro-onderzoek toont zowel remming als stimulatie van borstkanker aan, humaan onderzoek laat vaak geen of een licht borstkanker-verlagend effect zien.

In het artikel hieronder leest u achtergrond over de invloed van het gebruik van fytoestrogenen (uit hop) op borstkanker.