Ga naar inhoud

Actievoorwaarden Zomeractie 2020

Zomeractie 2020 – gratis 30ml DroomSap 

Actievoorwaarden

Algemeen

 • De campagne “Zomeractie 2020” wordt georganiseerd door Dromenwinkel BVBA.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie van Dromenwinkel. 
 • Dromenwinkel behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Dromenwinkel.
 • De actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen (zie https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/ ).

Deelname

 • Iedereen die in de actieperiode iets bij Dromenwinkel bestelt en de totale artikelwaarde is boven de €15,- doet automatisch mee met de actie. Eventuele verzendkosten worden dus niet meegeteld.
 • Indien u niet wenst deel te nemen kunt u dat zelf aangeven door het betreffende vakje in de winkelwagen pagina te de-selecteren door erop te klikken en het vinkje verdwijnt dan. Daarmee sluit Dromenwinkel u uit van deelname. U ontvangt dan geen gratis 30ml flesje DroomSap.
 • In navolging op het voorgaande is deelname automatisch, maar niet verplicht.
 • Deelnemer heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België. 
 • Deelnemer is meerderjarig.
 • Dromenwinkel kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens Dromenwinkel.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De campagne

 • De campagneperiode loopt vanaf maandag 6 juli 2020 t/m zondag 29 juli 2020.
 • Meedoen met de actie kan vanaf maandag 6 juli 00:01 uur t/m zondag 29 juli 2020 23:59 uur.
 • Elke bestelling buiten (voorafgaand aan, of na verstrijken van) de actieperiode is uitgesloten.
 • De in ons ordersysteem weergegeven datum en tijd van afronden van de bestelling (betaling is voldaan) geldt als peildatum.

De prijs

 • De prijs komt niet in aanmerking voor kansspelbelasting en valt onder de wettelijke grens van €449,- die door de belastingdienst is vastgesteld.
 • De prijs is op generlei wijze inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • Het gratis flesje 30ml zal niet meetellen in het Droompunten spaarsysteem.

Persoonlijke gegevens

 • Door deelname geeft deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door Dromenwinkel. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor correspondentie over de prijs van deze actie.
 • Dromenwinkel mag de persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de kanalen van Dromenwinkel en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 • Dromenwinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie.

Slotbepaling

 • Wijzigingen, kennelijke typ- en zetfouten zijn voorbehouden. 
 • Op deze promotie is Belgisch recht van toepassing.
 • Vragen, klachten of opmerkingen? Stuur een mail naar info@dromenwinkel.com onder vermelding van “Dromenwinkel Zomeractie 2020”