Ga naar inhoud
0

Actievoorwaarden Wintertijd 2022 actie

Actievoorwaarden Wintertijd 2022 – kans op een verwenpakket

Algemeen

 • De actie “Wintertijd 2022" wordt georganiseerd door Dromenwinkel BVBA.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie.
 • Dromenwinkel behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Dromenwinkel.
 • De actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen (zie https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/ ).

Deelname

 • Iedereen die in de actieperiode bij Dromenwinkel een (of meerdere) flacon(s) DroomCaps bestelt doet automatisch mee. 
 • In navolging op het voorgaande is deelname automatisch, maar niet verplicht.
 • Deelnemer heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. 
 • Deelnemer is meerderjarig.
 • Dromenwinkel kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens Dromenwinkel.
 • Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

De campagne

 • De campagneperiode loopt vanaf donderdag 20 tot en met woensdag 26 oktober.
 • Elke bestelling buiten (voorafgaand aan) de actieperiode is uitgesloten.
 • De in ons ordersysteem weergegeven datum en tijd van afronden van de bestelling (betaling is voldaan) geldt als peildatum.
 • Dromenwinkel benadert de winnaars in week 44 en stelt hen op de hoogte van de prijs.
 • Na contact met - en toestemming van - de winnaars worden de namen van de winnaars publiekelijk bekend gemaakt via de de nieuwsbrief en de social media kanalen van Dromenwinkel.

De prijs

 • Het “verwenpakket ter waarde van €29,50” komt niet in aanmerking voor kansspelbelasting en valt onder de wettelijke grens van €449,- die door de belastingdienst is vastgesteld.
 • Het verwenpakket is op generlei wijze inwisselbaar of uit te keren in geld.

Persoonlijke gegevens

 • Door deelname geeft deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door Dromenwinkel. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor correspondentie over de prijs van deze actie.
 • Dromenwinkel mag de persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de kanalen van Dromenwinkel en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 • Dromenwinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie.

Slotbepaling

 • Wijzigingen, kennelijke typ- en zetfouten zijn voorbehouden. 
 • Op deze promotie is Belgisch recht van toepassing.
 • Vragen, klachten of opmerkingen? E-mail dan naar info@dromenwinkel.com onder vermelding van “Dromenwinkel Wintertijd actie 2022”