Ga naar inhoud

Actievoorwaarden Valentijn Rituals actie 2021

Actievoorwaarden

Dromenwinkel “Valentijnsactie” Rituals

Wilt u de actievoorwaarden per mail ontvangen? Stuur een bericht naar info@dromenwinkel.com met in de onderwerpregel: Graag ontvang ik de actievoorwaarden "Valentijnsactie”, februari 2021.

Algemeen

 • De valentijnsactie wordt georganiseerd door Dromenwinkel BVBA.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie van Dromenwinkel. 
 • Dromenwinkel behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Dromenwinkel.
 • De actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen en zijn een "klein promotioneel kansspel" Zie de website van de Overheid.

Deelname

 • Iedereen die een aankoop doet bij Dromenwinkel in de maand februari komt in aanmerking voor deze prijs.
 • Elk product dat tijdens de actie periode wordt besteld, laat u automatisch deelnemen.
 • Een deelname is automatisch, maar niet verplicht.
 • Deelnemer heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België. 
 • Deelnemer is meerderjarig.
 • Dromenwinkel kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens Dromenwinkel.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De actie

 • De campagneperiode is van 1 februari t/m 28 februari 2021. 
 • Meedoen met de actie kan vanaf 1 februari 2021.
 • Dromenwinkel benadert de winnaars na afloop maar voor publicatie, om hen op de hoogte te stellen van de prijs.
 • Na contact met de winnaars worden de namen van de winnaars publiekelijk bekend gemaakt via de website en/of de nieuwsbrief van Dromenwinkel en social media.

De prijs

 • Dromenwinkel kiest 10 winnaars die de prijs winnen.
 • De prijs is een "Rituals giftcard" t.w.v. €40,- 
 • De prijs wordt 10 keer beschikbaar gesteld.
 • De prijs komt niet in aanmerking voor kansspelbelasting en valt onder de wettelijke grens van €449,- die door de belastingdienst is vastgesteld.
 • De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of goederen.
 • De voorwaarden van Rituals zijn van toepassing op het inwisselen van de giftcard.

Persoonlijke gegevens

 • Door deelname geeft deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door Dromenwinkel. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor correspondentie over de prijs van deze actie.
 • Dromenwinkel mag de persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de kanalen van Dromenwinkel en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 • Dromenwinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie.

Slotbepaling

 • Wijzigingen, kennelijke typ- en zetfouten zijn voorbehouden. 
 • Op deze promotie is Belgisch recht van toepassing.
 • Vragen, klachten of opmerkingen? Stuur een mail naar info@dromenwinkel.com met als onderwerp  “Dromenwinkel valentijnsactie”

Versie februari 2021