Ga naar inhoud
0

Actievoorwaarden Vaderdag-actie 2023

Hier leest u de Actievoorwaarden voor de speciale Dromenwinkel Actie "Win een Weber voor Vaderdag" actie van juni 2023.

Actievoorwaarden

Actie: “Win een Weber voor Vaderdag”, juni 2023.

Wilt u de actievoorwaarden per mail ontvangen? Stuur een bericht naar info@dromenwinkel.com met in de onderwerpregel: Graag ontvang ik de actievoorwaarden "Win een Weber voor Vaderdag”, juni 2023.

Algemeen

 • De campagne “Win een Weber voor Vaderdag” wordt georganiseerd door Dromenwinkel S.R.O.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie van Dromenwinkel. 
 • Dromenwinkel behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Dromenwinkel.
 • De actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Deelname

 • Iedereen die in de actieperiode een bestelling doet op de website van Dromenwinkel doet automatisch mee met de actie.  Indien u niet wenst deel te nemen kunt u dat kenbaar maken en daarmee sluit Dromenwinkel u uit van deelname. Indien u een prijswinnaar wordt, wordt u persoonlijk vooraf door ons geïnformeerd en kunt u alsnog kenbaar maken niet te willen deelnemen aan de actie, Dromenwinkel zal dan een andere deelnemer als prijswinnaar selecteren. 
 • In navolging op het voorgaande is deelname automatisch, maar niet verplicht.
 • Deelnemer heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België. 
 • Deelnemer is meerderjarig.
 • Dromenwinkel kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens Dromenwinkel.
 • De winnaars worden door Dromenwinkel geselecteerd op basis van onze orderinformatie.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De campagne

 • De campagneperiode loopt voor de periode zoals gesteld in de Nieuwbrief "Maak kans op een Weber BBQ voor Vaderdag".
 • Alle bestellingen gedaan van 5 juni t/m 10 juni 2023, doen mee met de actie.
 • Dromenwinkel benadert de winnaars, ná afloop maar vóór publicatie, om hen op de hoogte te stellen van de prijs via e-mail en/of telefoon, om te verifieren of de prijs door de winnaar ook daadwerkelijk wordt geaccepteerd en verzenddetails van de prijs te bevestigen.
 • Na contact worden enkel de achternaam en woonplaats van de winnaars publiekelijk bekend gemaakt via de website en/of de nieuwsbrief van Dromenwinkel, zodat deze niet tot een individueel persoon te herleiden is.
 • Accepteren van de prijs houdt in dat u akkoord gaat met publicatie, weigeren van publicatie houdt in dat u afziet van deelname aan de actie.

De prijs

 • Dromenwinkel kiest 5 winnaars die de prijs winnen, de prijs is een "Weber Original Kettle 47cm barbecue" met een winkelwaarde van € 139,-  (Weber consumenten adviesverkoopprijs).
 • De prijs wordt 5 keer beschikbaar gesteld.
 • De prijs komt niet in aanmerking voor kansspelbelasting en valt onder de wettelijke grens van €449,- die door de belastingdienst is vastgesteld.
 • De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of goederen.
 • De garantievoorwaarden en gebruiksvoorwaarden van Weber zijn van toepassing op de prijs.
 • Dromenwinkel accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele gebreken, garanties of tekortkomingen van de prijs.

Persoonlijke gegevens

 • Door deelname geeft deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door Dromenwinkel. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor correspondentie over de prijs van deze actie.
 • Dromenwinkel mag de persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaars via de kanalen van Dromenwinkel en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 • Dromenwinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie.

Slotbepaling

 • Wijzigingen, kennelijke typ- en zetfouten zijn voorbehouden. 
 • Op deze promotie is Nederlands en Tsjechisch recht van toepassing, bij een geschil zal het Tsjechische recht prevaleren.
 • Vragen, klachten of opmerkingen? Stuur een mail naar info@dromenwinkel.com onder vermelding van “Dromenwinkel Vaderdagactie 2023”