Ga naar inhoud

Actievoorwaarden Theepakket actie 2021

Blue Monday 2021 – Theepakket actie

Actievoorwaarden

Algemeen

 • De campagne “Groene Theepakket 2021” wordt georganiseerd door Dromenwinkel BVBA.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie van Dromenwinkel. 
 • Dromenwinkel behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Dromenwinkel.

Deelname

 • Iedereen die tijdens de actieperiode het theepakket bij Dromenwinkel bestelt, betaalt €9,95 in plaats van €15,90 en doet automatisch mee met de actie.
 • In navolging op het voorgaande is deelname automatisch.
 • Deelnemer heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België. 
 • Deelnemer is meerderjarig.
 • Dromenwinkel kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens Dromenwinkel.

De campagne

 • De campagneperiode loopt vanaf maandag 18 januari t/m vrijdag 22 januari 2021.
 • Meedoen met de actie kan vanaf maandag 18 januari 00:01 uur t/m vrijdag 22 januari 2021 23:59 uur.
 • Elke bestelling buiten (voorafgaand aan, of na verstrijken van) de actieperiode is uitgesloten.
 • De in ons ordersysteem weergegeven datum en tijd van afronden van de bestelling (betaling is voldaan) geldt als peildatum.

De korting

 • De korting is op generlei wijze inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • Maximaal 1 theepakket per klant.

Persoonlijke gegevens

 • Dromenwinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie.

Slotbepaling

 • Wijzigingen, kennelijke typ- en zetfouten zijn voorbehouden. 
 • Op deze promotie is Belgisch recht van toepassing.
 • Vragen, klachten of opmerkingen? Stuur een mail naar info@dromenwinkel.com onder vermelding van “Dromenwinkel Groene theepakket actie 2021”