Ga naar inhoud
PostNL bezorgt alle pakketjes zoals gebruikelijk, maar heeft wel enkele hygiëne-maatregelen genomen, daardoor kan er vertraging ontstaan bij het afleveren van uw bestelling. Zie voor meer informatie zoals tekenen voor ontvangst de website van PostNL: www.postnl.nl/corona
Bel ons

Actievoorwaarden Review-actie 2020

Hier leest u de Actievoorwaarden voor de speciale Dromenwinkel Actie "Schrijf een Review en Win" actie van maart 2020.

 

Actievoorwaarden

Actie: “Schrijf een review en win”, maart 2020.

Wilt u de actievoorwaarden per mail ontvangen? Stuur een bericht naar [email protected] met in de onderwerpregel: Graag ontvang ik de actievoorwaarden "Schrijf een review en win”, maart 2020.

Algemeen

 • De campagne “Schrijf een review en win” wordt georganiseerd door Dromenwinkel BVBA.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie van Dromenwinkel. 
 • Dromenwinkel behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Dromenwinkel.
 • De actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen (zie https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/ ).

Deelname

 • Iedereen die in de actieperiode een review over Dromenwinkel plaatst op de website van Feedback Company doet automatisch mee met de actie. Dit geldt alleen voor reviews die worden geplaatst na uitnodiging daartoe van Feedbackcompany. Indien u niet wenst deel te nemen kunt u dat kenbaar maken en daarmee sluit Dromenwinkel u uit van deelname. Indien u een prijswinnaar wordt, wordt u persoonlijk vooraf door ons geïnformeerd en kunt u alsnog kenbaar maken niet te willen deelnemen aan de actie, Dromenwinkel zal dan een andere deelnemer als prijswinnaar selecteren. 
 • Spontaan geplaatste, niet op uitnodiging van Feedback Company, ofwel ongevraagde reviews doen niet mee met de actie. Enkel met een afgeronde en goedgekeurde bestelling in de webshop, en daardoor mogelijke selectie voor uitnodiging door de Feedback Company, wordt deelname gefaciliteerd.
 • In navolging op het voorgaande is deelname automatisch, maar niet verplicht.
 • Deelnemer heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België. 
 • Deelnemer is meerderjarig.
 • Dromenwinkel kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens Dromenwinkel.
 • De winnaars worden door Dromenwinkel geselecteerd op basis van de informatie uit ons account bij Feedback Company (zie https://www.feedbackcompany.com/nl-nl/reviews/dromenwinkel/
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De campagne

 • De campagneperiode loopt vanaf het moment van versturen van de aankondigingsmail.
 • Meedoen met de actie kan vanaf het moment van versturen van de aankondigingsmail volgens de omschrijving daarin. Alle bestellingen gedaan in de maand maart 2020, die daarover een uitnodiging krijgen tot het schrijven van een review op de website van Feedbackcompany, doen mee.
 • Dromenwinkel benadert de winnaars, na afloop maar voor publicatie, om hen op de hoogte te stellen van de prijs.
 • Na contact met de winnaars worden de namen van de winnaars publiekelijk bekend gemaakt via de website en/of de nieuwsbrief van Dromenwinkel.

De prijs

 • Dromenwinkel kiest 3 winnaars die de prijs winnen: de prijs is een "Nationale Horeca cadeaubon" t.w.v. €100,- 
 • De prijs wordt drie keer beschikbaar gesteld.
 • De prijs komt niet in aanmerking voor kansspelbelasting en valt onder de wettelijke grens van €449,- die door de belastingdienst is vastgesteld.
 • De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of goederen.
 • De voorwaarden van Nationale Horeca cadeaubon zijn van toepassing op het inwisselen van de Nationale Horeca cadeaubon.

Persoonlijke gegevens

 • Door deelname geeft deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door Dromenwinkel. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor correspondentie over de prijs van deze actie.
 • Dromenwinkel mag de persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaars via de kanalen van Dromenwinkel en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 • Dromenwinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie.

Slotbepaling

 • Wijzigingen, kennelijke typ- en zetfouten zijn voorbehouden. 
 • Op deze promotie is Belgisch recht van toepassing.
 • Vragen, klachten of opmerkingen? Stuur een mail naar [email protected] onder vermelding van “Dromenwinkel review en win actie 2020”