Ga naar inhoud

Actievoorwaarden DroomSap Kids introductiekorting

Actievoorwaarden

DroomSap Kids introductiekorting 2021.

Wilt u de actievoorwaarden per mail ontvangen? Stuur een bericht naar info@dromenwinkel.com met in de onderwerpregel: Graag ontvang ik de actievoorwaarden "DroomSap Kids introductiekorting”.

Algemeen

 • “DroomSap Kids introductiekorting” wordt georganiseerd door Dromenwinkel BVBA.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie van Dromenwinkel. 
 • Dromenwinkel behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Dromenwinkel.

Deelname

 • Iedereen die in de actieperiode een bestelling doet op de website van Dromenwinkel doet automatisch mee met de actie en krijgt €5,00 korting op elke fles DroomSap Kids.
 • In navolging op het voorgaande is deelname automatisch, maar niet verplicht.
 • Deelnemer heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België. 
 • Deelnemer is meerderjarig.
 • Dromenwinkel kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens Dromenwinkel.

De campagne

 • De campagneperiode loopt vanaf het moment van versturen van de aankondigingsmail.
 • Meedoen met de actie kan vanaf het moment van versturen van de aankondigingsmail volgens de omschrijving daarin. Alle bestellingen met DroomSap Kids, gedaan vanaf het versturen van de aankondigingsmail op 21 septemberen tot en met 31 oktober 2021 23:59 uur, doen mee met de actie en krijgen €5,00 korting op DroomSap Kids.
 • De tijdelijke actieprijs is op de website weergegeven en daarin is de korting reeds verwerkt (de normale prijs is €28,95 per fles van 200ml, de tijdelijke actieprijs is €23,95).
 • Elke bestelling buiten (voorafgaand aan, of na verstrijken van) de actieperiode is uitgesloten van de korting en daar geldt de normale prijs.
 • De in ons ordersysteem weergegeven datum en tijd van afronden van de bestelling (betaling is voldaan) geldt als peildatum.

De prijs

 • De korting is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of goederen.

Persoonlijke gegevens

 • Door deelname geeft deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door Dromenwinkel. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het verwerken van deze actie.
 • Dromenwinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie.

Slotbepaling

 • Wijzigingen, kennelijke typ- en zetfouten zijn voorbehouden. 
 • Op deze promotie is Belgisch recht van toepassing.
 • Vragen, klachten of opmerkingen? Stuur een mail naar info@dromenwinkel.com onder vermelding van “DroomSap Kids introductie korting”