Ga naar inhoud

Actievoorwaarden DroomCaps actie 2020

Wintertijd 2020 – flinke korting op DroomCaps

Actievoorwaarden

Algemeen

 • De campagne “Wintertijd 2020” wordt georganiseerd door Dromenwinkel BVBA.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie van Dromenwinkel. 
 • Dromenwinkel behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Dromenwinkel.

Deelname

 • Iedereen die tijdens de actieperiode DroomCaps bij Dromenwinkel bestelt, betaalt €9,95 in plaats van €16,95 en doet dus automatisch mee met de actie. Eventuele verzendkosten worden niet meegeteld.
 • In navolging op het voorgaande is deelname automatisch.
 • Deelnemer heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België. 
 • Deelnemer is meerderjarig.
 • Dromenwinkel kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens Dromenwinkel.

De campagne

 • De campagneperiode loopt vanaf maandag 19 oktober t/m maandag 26 oktober 2020.
 • Wegens succes wordt de actieperiode verlengd t/m 31 oktoer 2020, zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief van 26 oktober.
 • Meedoen met de actie kan vanaf maandag 19 oktober 00:01 uur t/m zaterdag 31 oktober 2020 23:59 uur.
 • Elke bestelling buiten (voorafgaand aan, of na verstrijken van) de actieperiode is uitgesloten.
 • De in ons ordersysteem weergegeven datum en tijd van afronden van de bestelling (betaling is voldaan) geldt als peildatum.

De korting

 • De korting is op generlei wijze inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • Maximaal 2 flacons van 60 caps per klant.

Persoonlijke gegevens

 • Dromenwinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie.

Slotbepaling

 • Wijzigingen, kennelijke typ- en zetfouten zijn voorbehouden. 
 • Op deze promotie is Belgisch recht van toepassing.
 • Vragen, klachten of opmerkingen? Stuur een mail naar info@dromenwinkel.com onder vermelding van “Dromenwinkel DroomCaps kortingsactie 2020”