Ga naar inhoud
0

Actievoorwaarden 10000e review 2023

Actievoorwaarden “10.000e Review” 2023 – kans op een gratis fles DroomSap

Algemeen

 • De actie “10.000e Review " wordt georganiseerd door Dromenwinkel SRO.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie.
 • Dromenwinkel behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Dromenwinkel.

Deelname

 • Iedereen die in de actieperiode bij Feedback Company een gepubliceerde review plaatst, doet automatisch mee.
 • In navolging op het voorgaande is deelname automatisch, maar niet verplicht.
 • Deelnemer heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. 
 • Deelnemer is meerderjarig.
 • Dromenwinkel kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens Dromenwinkel.
 • Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

De campagne

 • De campagneperiode loopt vanaf 1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023.
 • Elke (eerder) geplaatste review buiten (voorafgaand aan) de actieperiode is uitgesloten.
 • De in het systeem gelogde datum en tijd van publicatie door Feedback Company geldt als peildatum.
 • Dromenwinkel benadert de winnaars in week 27 -2023 en stelt hen op de hoogte van de prijs.
 • Na contact met – en uitdrukkelijke toestemming van - de winnaars worden de achternaam en woonplaats van de winnaars publiekelijk bekend gemaakt via de de nieuwsbrief en de social media kanalen van Dromenwinkel. Deze namen zijn niet tot een specifieke persoon te herleiden en voldoen dus aan de AVG. Weigering tot publicatie zal leiden tot uitsluiting van deelname en een vervangende winnaar zal worden getrokken.

De prijs

 • De gratis fles DroomSap 500ml wordt kosteloos verzonden, komt niet in aanmerking voor kansspelbelasting en valt onder de wettelijke grens van €449,- die door de belastingdienst is vastgesteld.
 • De gratis fles DroomSap is op generlei wijze inwisselbaar of uit te keren in geld.

Persoonlijke gegevens

 • Door deelname geeft deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door Dromenwinkel. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor correspondentie over de prijs van deze actie.
 • Dromenwinkel zal de persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de kanalen van Dromenwinkel en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 • Dromenwinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie.

Slotbepaling

 • Wijzigingen, kennelijke typ- en zetfouten zijn voorbehouden. 
 • Op deze promotie is Tsjechisch en Nederlands recht van toepassing, bij geschillen zal het Tsjechisch recht prevaleren.
 • Vragen, klachten of opmerkingen? E-mail dan naar info@dromenwinkel.com onder vermelding van “Dromenwinkel reviewactie2023”